Polska pomoc

Malawi

Projekt „Wolontariat w Centrum Edukacyjnym Nkhotakota, Malawi, w charakterze nauczyciela-pedagoga" zakłada zaangażowanie się wolontariuszy-pedagogów w pracę Centrum Edukacyjnego Nkhotakota w Malawi. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w regionie, co w dalszej perspektywie przyczyni się do realizacji I Milenijnego Celu Rozwoju. Do zadań wolontariuszy należało będzie przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych (m. in. nauczanie języka angielskiego; edukacji artystycznej i in.) oraz przeprowadzenie szkolenia dokształcającego dla nauczycieli. Działania te stanowią kontynuację projektu „Budowy Centrum Edukacyjnego Nkhotakota", sfinansowanego w 2006 i 2007 r. ze środków Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej. Obecnie na placówce w Malawi przebywają 2 wolontariuszki SWM, które prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi. Prezentowany w Konkursie „Wolontariat" projekt jest częścią programu współpracy z Centrum w Malawi, który zakłada roczne pobyty wolontariuszy na wyżej wymienionej placówce.  

Zadania wolontariuszek:

a) praca w przedszkolu

Praca z grupą ok. 30 dzieci w wieku 3 lat. Dzieci nie mówią jeszcze po angielsku, zaczynają naukę języka w tym czasie. W prowadzeniu zajęć pomagać będzie wolontariuszowi pracownik Centrum, mówiący w chichewa. Zajęcia trwają od godziny 7.30, od poniedziałku do piątku i obejmują następujące przedmioty: j. angielski; religia wychowanie muzyczne, matematyka, rytmika, sztuka.

b) praca w szkole podstawowej

Praca z grupą ok. 30 osób w wieku ok. 10 lat. Większość dzieci mówi po angielsku. Lekcje trwają od 7.00 do 11.15, od poniedziałku do piątku. Wolontariusz prowadzi również popołudniowe zajęcia wyrównawcze, w godzinach 15.00 - 16.00. Zajęcia obejmują następujące przedmioty: j. angielski, matematyka, religia, wychowanie fizyczne, sztuka, muzyka. Zajęcia pozalekcyjne ogólnodostępne prowadzone będą w zakresie terapii sztuką, plastyki, sportu, prac ręcznych (wyszywanie, szycie, haftowanie itp.).

c) szkolenie dla nauczycieli - pedagogika twórczości i zdolności; pedagogika zabawy
Szkolenie obejmie swoim zasięgiem nauczycieli pracujących w Centrum Edukacyjnym, oraz innych, chętnych do wzięcia w nim udziału nauczycieli. Ma ono charakter długotrwałej formacji - zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu, przez co najmniej 2h - oraz obejmowały będą zastosowanie poznawanych metod pracy w ramach zajęć prowadzonych na co dzień przez nauczycieli w Centrum. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu nauczania w Centrum Edukacyjnym, poprzez zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi, które wpływają na efektywność prowadzonych zajęć. W celu przeprowadzenia szkolenia wolontariuszki opracują materiały edukacyjne. Pedagogika twórczości i zdolności oraz pedagogika zabawy wymagają odpowiednich narzędzi. Dlatego w projekcie przewidziano zakup co najmniej 7 zestawów edukacyjnych. m. in. chusty i tunelu animacyjnego z tekstylu do zajęć ruchowych i terapeutycznych, która umożliwia integrację grupy bez względu na wiek uczestników, pobudzanie wyobraźni, możliwość ćwiczenia refleksu itp. najmłodszych dzieci; kart dialogowych do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność i innych materiałów rekomendowanych w edukacji małego dziecka i edukacji międzykulturowej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i animatorów KLANZA.

 

<< powrót

w górę

Tagi