Polska pomoc

MSZ szkoli Mołdawian z zakresu negocjacji unijnych

MSZ szkoli Mołdawian z zakresu negocjacji unijnych
w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zorganizował w dniach 18-22 listopada 2013 r. sprofilowane szkolenie z zakresu negocjacji unijnych dla przedstawicieli administracji mołdawskiej. Szkolenie realizowane było w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW).

W szkoleniu uczestniczyło 16 przedstawicieli administracji publicznej Mołdawii, reprezentujących mołdawskie MSZ, resort spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, gospodarki oraz rozwoju regionalnego. Podczas wykładów i warsztatów polscy eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami z przebiegu negocjacji unijnych przed przystąpieniem Polski do UE. W ramach przeprowadzonych szkoleń uczestnicy odbyli wizyty studyjne w MSZ oraz w Ministerstwie Środowiska, gdzie mogli zapoznać się z polskimi doświadczeniami negocjacyjnymi z okresu stowarzyszenia, a także poznać praktyczne aspekty ubiegania się przez organy centralne o środki unijne. Dodatkowo, uczestnicy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym skutecznych negocjacji. Zakończone szkolenie było ostatnim z trzech zaplanowanych do realizacji w 2013 r. szkoleń w ramach AAPPW.

W 2013 r. przeprowadzono także szkolenie dla wszystkich krajów PW z zakresu służby cywilnej, w którym wzięli udział reprezentanci organów centralnej administracji publicznej, realizujący zadania z zakresu służby cywilnej.

Przedstawicielka Mołdawii: "Główną sferą priorytetów na następne lata dla Republiki Mołdawii jest promowanie zasad funkcjonowania służby publicznej w naszej republice. Wiele skorzystaliśmy z waszego doświadczenia, widzimy, że macie wiele reguł, wiele zasad, które mogą być bardzo użyteczne dla naszego kraju, my także spróbujemy je zastosować."

Dodatkowo, dla administracji gruzińskiej zorganizowane zostało sprofilowane szkolenie dotyczące reformy samorządowej. Uczestnicy reprezentowali gruzińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Gospodarki, a także organizację pozarządowej CEGSTAR (Centre for Effective Governance System and Territorial Arrangement Reform).   

Rok 2013 był trzecim rokiem realizacji szkoleń w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Od czasu powołania Akademii w 2011 roku w szkoleniach uczestniczyło prawie 190 przedstawicieli administracji krajów PW. W 2013 roku MSZ wprowadził nową formułę szkoleń sprofilowanych, odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie jednego z krajów PW, poszerzając dotychczasową ofertę szkoleniową AAPPW.

w górę

Tagi