Polska pomoc

 

Lokalna Edukacja Globalna

Projekt był adresowany do społeczeństwa polskiego, a jego realizacja miała miejsce w 16 miastach wojewódzkich między 1 czerwca a 31 grudnia 2012 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Nowe Media.

Problemem, na który odpowiadał projekt, jest niewystarczający poziom wiedzy związanej z edukacją globalną i problematyką krajów rozwijających się. Poprzez stworzenie ogólnopolskiej sieci animatorów edukacji globalnej, którzy po odpowiednim przeszkoleniu byli w stanie przeprowadzić akcję edukacyjną (warsztaty dla młodzieży i ich opiekunów), projekt wpłynął na podniesienie społecznej świadomości w kwestiach dotyczących problemów krajów Globalnego Południa.

Głównym założeniem projektu była organizacja sesji szkoleniowych dla wolontariuszy, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę i wypracowane scenariusze zajęć przeprowadzili w szkołach zajęcia dot. praw człowieka, wielokulturowości i zrównoważonego rozwoju. W ramach szkoleń, projekt przewidywał również warsztaty i spotkania z ekspertami i wykładowcami związanymi z tematyką edukacji globalnej.

W ramach projektu przeszkolono 16 animatorów edukacji globalnej, którzy uczestniczyli w 40 warsztatach z zakresu edukacji globalnej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie szkół, w których zorganizowane zostały warsztaty i zajęcia prowadzone przez wolontariuszy, i ich nauczyciele. Akcja edukacyjna objęła 40 placówek na terenie całej Polski. Zorganizowano również konkurs na najlepszą prezentację multimedialną wśród uczniów biorących udział w zajęciach, stworzono też materiały do wirtualnej bazy wiedzy edukacji globalnej. W sumie w zajęciach projektu wzięło udział 530 uczniów.