Polska pomoc

Lekcja edukacji globalnej w Suchedniowie

15 lipca 2014 r. w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie odbyła się lekcja o edukacji globalnej, zorganizowana przez kielecki Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział 30 uczestników wieku od 5 do 13 lat. Głównymi tematami były globalizacja, ubóstwo, sprawiedliwy handel, migracje i uchodźcy.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wydarzenia zachodzące w jednym miejscu na świecie wpływają na to, co dzieje się w innych krajach, rozmawiano również o przyczynach ubóstwa. Dzieci z dużym zainteresowaniem przyjęły temat o nadmiernej konsumpcji. W części spotkania poświęconej migrantom i uchodźcom dyskutowano o sytuacji migrantów w Polsce i na świecie.

Prowadzący spotkanie konsultanci z RODM Kielce omówili również podstawowe założenia programu MSZ „polska pomoc”, wyjaśniając, dlaczego Polska znajduje się wśród państw donatorów pomocy rozwojowej.

W czasie zajęć wyświetlono filmy krótkometrażowe o Polskiej Pomocy Rozwojowej: „Nadzieja na lepsze jutro” – film opowiadający o polskiej pomocy w Gruzji, i „Kolory wspomnień”, o sytuacji syryjskich uchodźców i projekcie edukacyjnym dla syryjskich dzieci, realizowanym przez CARITAS Polska w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

Prezentację zakończono quizem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników.

Dzięki uczestnictwu w lekcji dzieci uzyskały podstawowe wiadomości na temat zjawiska globalizacji, podziału na Globalną Północ i Południe, i problemów wynikających z ubóstwa i nadmiernej konsumpcji. Uczestnicy spotkania zapoznali się z też głównymi założeniami programu „polska pomoc”.

w górę

Tagi