Polska pomoc

Learning for a just and sustainable world - konferencja Grupy Zagranica i DEEEP

14 grudnia 2011 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca edukacji globalnej pt. Learning for a just and sustainable world-Global Education and Education for Sustainable Development in initial teacher training.

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Grupa Zagranica oraz DEEEP (Developing European's Engagement for the Eradication of Global Poverty). Konferencja ma na celu zaprezentowanie aktualnych doświadczeń włączania edukacji globalnej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju w programy kształcenia nauczycieli w krajach członkowskich UE. W konferencji udział wezmą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji europejskich, ministerstw spraw zagranicznych, ministerstw edukacji narodowej, ministerstw środowiska oraz UNESCO. Przemówienie inauguracyjne wygłosi Podsekretarz Stanu ds. polityki rozwojowej w MSZ Krzysztof Stanowski.

http://zagranica.org.pl/Confernce-on-Global-Education/

w górę

Tagi