Polska pomoc

Kwestia Spójności polityk na rzecz rozwoju podczas III Konferencji ws. Finansowania dla Rozwoju

Temat Spójności polityk na rzecz rozwoju był wyeksponowany podczas Konferencji w Addis Abebie "Finansowanie na rzecz rozwoju" organizowanej w dniach 13-16 lipca 2015 r.

Odbyły się panele dyskusyjne na następujące tematy:

Panelowi "Zapewnienie spójności polityk i warunków sprzyjających dla zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach", współprzewodniczył Podsekretarz Stanu w MSZ, Minister Konrad Pawlik.

Omawiane były kwestie włączenia sektora prywatnego w pomoc rozwojową, zapewnienia odpowiedniego środowiska dla prywatnych inwestycji w krajach rozwijających się oraz efektywne uzupełnienie środków ODA środkami pozafinansowymi wspomagającymi wdrażanie Agendy Post 2015.

W panelu wzięli udział m.in. przedstawiciele ONZ, w tym Dyrektor Wykonawczy programu UN Habitat, oraz Dyrektor Wykonawczy Biura Usług Projektowych ONZ, przedstawiciele administracji regionalnych i lokalnych "United cities and local governments" promującej demokratyczne samorządy, a także NGO’s, np.: Society for International Development.

w górę

Tagi