Polska pomoc

 

Kupuj odpowiedzialnie ubrania – wzrost świadomości konsumentów nt. nadużyć w przemyśle odzieżowym w krajach rozwijających się oraz promocja odpowiedzialnych alternatyw

Projekt adresowany był do społeczeństwa polskiego, a jego realizacja miała miejsce w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2012 r. Miał on na celu rozpowszechnianie wiedzy nt. nadużyć przy produkcji odzieży w krajach rozwijających się, a także zachęcanie polskich konsumentów do podejmowania prospołecznych i proekologicznych decyzji zakupowych. Dążono również do zwiększenia gotowości polskich projektantów i przedstawicieli marek odzieżowych do odpowiedzialnej produkcji ubrań.

Przedsięwzięcie jest elementem 3-letniej kampanii edukacyjnej realizowanej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć od stycznia 2010 r. w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii i Niemiec. Tematyka kampanii stanowi odpowiedź na jedno z kluczowych wyzwań współczesności, jakim pozostaje problem łamania praw człowieka oraz degradacji środowiska w zglobalizowanym łańcuchu dostaw przemysłu tekstylno-odzieżowego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji pracowników i zwiększenie standardów środowiskowych w globalnym przemyśle tekstylno-odzieżowym poprzez rozwój i popularyzację na polskim rynku mody powstałej z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego.

W ramach projektu przeprowadzono trzy główne działania:

  • W dniach 12-14 października 2012 w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich 30 wystawców zaprezentowało odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z poszanowaniem praw człowieka. Targom Odpowiedzialnej Mody WearFair towarzyszyły warsztaty recyklingowe, warsztaty „ekodizajnu” oraz szycia. Na „wymienialni” można było wymienić się używanymi ubraniami, zaś podczas wykładów i pokazu filmów odwiedzający odkrywali rzeczywistość jaka kryje się za metką ubrań, zarówno tych bardziej jak i tych mniej przyjaznych ludziom i środowisku. W trakcie Targów odbyła się także debata z udziałem zagranicznych ekspertów pt. „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania”.
  • Zaktualizowano treść i wydrukowano 500 egzemplarzy liczącego 80 stron podręcznika dobrych praktyk pt. "W kierunku odpowiedzialnej mody" skierowanego do projektantów i przedstawicieli marek odzieżowych. W publikacji przestawione zostały zarówno problemy społeczne i środowiskowe występujące w przemyśle tekstylno-odzieżowym w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się jak i alternatywa w postaci mody powstającej z zachowaniem wyższych standardów społecznych i środowiskowych.
  • W ramach projektu prowadzona była szeroka promocja Targów Odpowiedzialnej Mody WearFair  oraz tematyki projektu. Działania promocyjne, prowadzone z wykorzystaniem tradycyjnych mediów jak też internetu, miały na celu przyczynienie się do wzrostu świadomości konsumentów nt. nadużyć w przemyśle odzieżowym w krajach rozwijających się oraz promowanie odpowiedzialnych alternatyw dostępnych na polskim rynku. Przygotowano także ulotki (8 000 szt.), plakaty (400 szt.) oraz specjalny katalog wystawców (500 szt.).