Polska pomoc

 

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia

Projekt „Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia” to część szerszej kampanii „Change Your Shoes” realizowanej przez 18 organizacji z Europy i krajów globalnego Południa. Projekt „Kupuj Odpowiedzialnie Buty!” stanowi wkład własny do finansowanego przez Komisję Europejską przedsięwzięcia “Change Your Shoes: Starting point of the way to an ethical and sustainable shoe supply chain”.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie tworząc niniejszy projekt wzięła pod uwagę jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, jakim pozostaje problem łamania praw człowieka i standardów ochrony środowiska w zglobalizowanym procesie produkcji w krajach globalnego Południa. Jak wynika z badań firmy Nielsen z 2015 r., jedynie 3% respondentów w Polsce czuje się dobrze poinformowane o warunkach pracy osób produkujących obuwie. Polacy nie zdają też sobie sprawy w jakich standardach środowiskowych buty powstają. Refleksja nad tym procesem każe uświadomić sobie fatalną sytuację osób pracujących przy produkcji butów - głodowe płace i życie w skrajnym ubóstwie, brak środków na odpowiednie wyżywienie, mieszkanie, koszty leczenia czy edukację, prześladowania działaczy praw pracowniczych, brak umów, ciągłe nadgodziny, nieprzestrzeganie zasad BHP. Łamanie norm jest przyczyną zanieczyszczenia środowiska naturalnego, braku jawności łańcucha dostaw i jego kontroli, co w efekcie dotyka konsumenta, który nieświadomy niekontrolowanych procesów produkcji jest narażony na kupno obuwia z substancjami toksycznymi.

Nawiązując do badań Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie – 86% ankietowanych zadeklarowało, że byliby skłonni zapłacić więcej za obuwie wyprodukowane w sposób ekologiczny i w dobrych warunkach pracy, a wg. badań Polskiej Zielonej Sieci z 2010 i 2012 r., aż 2/3 badanych chciałoby zwiększyć wiedzę na tematy odpowiedzialnej konsumpcji. Ponad 50% byłoby skłonnych płacić więcej za produkty wytworzone w sposób bardziej odpowiedzialny. Aby trend ten nie pozostał widoczny jedynie wśród ludzi młodych, potrzebna jest kampania konsumencka, której istotą jest ten projekt.

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia

Wraz z partnerem projektu: Clean Clothes Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (FKO) zaplanowała szereg aktywności prowadzonych poprzez media tradycyjne i internetowe:  działania edukacyjne i uświadamiające w ramach kampanii #ChcemyWiedzieć, stworzenie i rozpowszechniane materiałów edukacyjnych, broszur i raportów o roboczych tytułach: ,,Wyprodukowano w Indonezji”, ,,Prawdziwy koszt skórzanych butów”. Planowane jest także stworzenie spotu kampanijnego: ,,Kupuj Odpowiedzialnie Buty”.

Materiały mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, co zapewnia obszerna sieć kontaktów Fundacji (mailing do ponad ok. 12 000 odbiorców z bazy kontaktów FKO), stronę ekonsument.pl (ok. 30 000 odwiedzin na m-c), profile FKO w mediach społecznościowych (ponad 60 000 fanów). W wersji papierowej materiały będzie można znaleźć u organizacji pozarządowych, nauczycieli oraz podczas działań FKO. W bezpośredni dialog z inicjatorem akcji można było wejść podczas akcji edukacyjno-kampanijnych na dużych wydarzeniach w przestrzeni publicznej, skierowanych przede wszystkim do młodzieży (np. na letnich festiwalach, piknikach, lokalnych wydarzeniach etc.). Akcje były prowadzone na stoiskach Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, gdzie młodzież i dorośli będą mogli dowiedzieć się gdzie i w jakich warunkach powstają kupowane przez nich buty, z jakimi problemami wiąże się globalna produkcja obuwia, jakie skutki ma ona dla pracownic i pracowników oraz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego w krajach produkcyjnych globalnego Południa. Podczas takich wydarzeń można było dowiedzieć się również o możliwych działaniach przyczyniających się do rozwiązania wyżej wymienionych problemów oraz o możliwościach angażowania się młodych konsumentów i konsumentek z Polski. Na końcu projektu realizatorzy zorganizowali finałowe wydarzenie – okrągły stół dając przestrzeń do dyskusji na temat problemów, nad którymi pochyla się projekt.

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy nt. społecznych i ekologicznych problemów związanych z produkcją obuwia w krajach globalnego Południa.

Był on realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. w Polsce i na świecie jako część światowej akcji „Change Your Shoes”. Działania skupiły się na prowadzeniu kampanii informacyjnej #chcemywiedziec w mediach i przestrzeni publicznej, dialogu z firmami obuwniczymi, a także udostępnianiu materiałów edukacyjnych.

Zwieńczeniem projektu była petycja do firm z branży podpisana przez internautów, a także spotkanie z przedstawicielami przemysłu obuwniczego w Polsce.