Polska pomoc

 

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii

W projekcie realizowanym w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2012 r. w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii brało udział dwóch wolontariuszy, którzy przebywali tam od 15 lipca do 31 grudnia. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

Projekt miał na celu wyrównanie szans kobiet opuszczających więzienie i pozbawionych środków do życia, a także wyrównanie szans dzieci tych kobiet i dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W czasie trwania projektu wolontariuszki pracowały z grupą 6 kobiet i 21 dzieci w placówce w Santa Cruz de la Sierra. Do ich działań należało wspieranie funkcjonowania domu dla kobiet, wyposażenie przydomowej piekarni w potrzebne sprzęty, organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla kobiet oraz zajęć dla dzieci.

W ramach projektu wolontariuszki przeprowadziły szereg szkoleń i warsztatów dla kobiet z zakresu higieny i pierwszej pomocy, żywienia i opieki nad dziećmi, obsługi komputera, samorozwoju i rękodzieła. W sumie odbyło się 20 godzin szkoleń dla kobiet. Ponadto 21 dzieci uczestniczyło w zajęciach plastycznych (20 h), sportowych (20 h) i pomocy w odrabianiu zadań domowych (80 h). 

20 najuboższych rodzin z dzielnicy zostało otoczonych stałym wsparciem i opieką. Wolontariuszki pomagały rodzinom w codziennych czynnościach, organizowały czas wolny i douczanie dla dzieci oraz warsztaty dla kobiet.

W rezultacie działań stworzono i wyposażono dom dla kobiet i piekarnię, dzięki czemu 6 beneficjentek projektu zyskało stałe miejsce pracy. Kobiety wzięły również udział w kursie pieczenia chleba, dzięki czemu zdobyły kompetencje zawodowe i możliwość samodzielnego utrzymania rodziny.