Polska pomoc

Korekta dotycząca ogłoszenia postępowania dotacyjnego wszczętego dnia 24.02.2011 r.

W związku z dużą liczbą wnioskodawców zgłaszających projekty w konkursie „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011"  Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu opublikowania informacji na temat podmiotów zakwalifikowanych do udzielenia dotacji. Wyniki zostaną opublikowane 8 kwietnia 2011 r.

W związku z powyższym zmianie ulega treść punktu 5 ogłoszenia zamieszczonego w dniu 24.02.2011 r. w następujący sposób:

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie 8 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie ulega zmianie pkt 8.3 Regulaminu konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011" - sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu w następujący sposób:

8.3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 08.04.2011 w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/ oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi