Polska pomoc

Kontynuacja programu Akademii Administracji Publicznej PW

 

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ kontynuuje w 2017 r. we współpracy z KSAP realizację programu szkoleniowego Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Dla urzędników administracji publicznej krajów Partnerstwa Wschodniego zaplanowane zostały szkolenia z zakresu wdrażania umowy stowarzyszeniowej z EU oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (dla przedstawicieli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy),  przeciwdziałania korupcji dla administracji ukraińskiej, przygotowania do przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) dla urzędników białoruskich oraz staże z zakresu służby cywilnej dla przedstawicieli wszystkich krajów PW.

W latach 2011 - 2016 w ramach Akademii zorganizowanych zostało 20 modułów szkoleniowych dla 382 urzędników z krajów PW. 

Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele administracji gruzińskiej (123 osoby), następnie ukraińskiej (87 osób) oraz mołdawskiej (76 osób). Administrację rządową Azerbejdżanu reprezentowało 38 urzędników, Armenii – 37, a Białorusi – 21.

w górę

Tagi