Polska pomoc

 

Kontynuacja działań medyczno-edukacyjnych w Kakooge w Ugandzie

Mieszkańcy ugandyjskiego dystryktu Nakasongola, położonego w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Kampali, mają utrudniony dostęp do podstawowej opieki medycznej. Do najczęstszych problemów zdrowotnych, z którymi zmaga się lokalna społeczność, należą schorzenia jamy brzusznej, dolegliwości ginekologiczne oraz powikłania związane z przepukliną pępkową. Brak dostępu do bieżącej wody oraz sanitariatów i nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny przyczyniają się do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych i infekcji. Umieralność wśród kobiet i noworodków z powodu komplikacji okołoporodowych utrzymuje się na wysokim poziomie. Zaledwie połowa porodów odbywa się w asyście pracowników medycznych.

Szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców jest stworzenie możliwości udzielenia pierwszej pomocy na miejscu. Dużą rolę mogą odgrywać też działania prewencyjne: kobiety powinny zostać objęte badaniami ginekologicznymi i działaniami edukacyjnymi zorientowanymi m.in. na zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) od 2011 r. prowadzi finansowane ze środków pomocy rozwojowej działania o charakterze medycznym w Afryce Wschodniej. W latach 2013-2014 w Nakasongola PMM wyposażyła sale szpitalne w Kakooge oraz przekazała placówce ambulans. Oprócz świadczenia doraźnej pomocy medycznej szpital objął mieszkańców regionu programem prewencyjnym, który polega na przeprowadzaniu okresowych badań oraz podstawowych operacji. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań PMM w Kakooge i opiera się na sprawdzonej współpracy z Centrum Zdrowia w Kakooge.

Kontynuacja działań medyczno-edukacyjnych w Kakooge w Ugandzie

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od marca do grudnia 2015 r. na terenie 15 wiosek ugandyjskiego Dystryktu Nakasangola. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Polska Misja medyczna, a partnerem lokalnym Franciscan Health Centre w Kakooge.

Działania projektowe mają na celu zwiększenie dostępu do opieki medycznej oraz wzmocnienie kompetencji pracowników medycznych i pozostałego personelu udzielającego pomocy medycznej. Prowadzone są działania szkoleniowe, których tematyka dotyczy zasad opieki nad ciężarną, przebiegu porodu i połogu oraz właściwej opieki nad noworodkiem. Ponadto wdrażany jest program mobilnej kliniki, w ramach którego mają być udzielane konsultacje lekarskie i prowadzone badania przesiewowe. W konsultacjach lekarskich i operacjach szkoleniowych uczestniczą na zasadzie wolontariatu lekarze z Polski. 

Ponadto zakupiony ze środków polskiej pomocy rozwojowej ambulans oraz punkty medyczne w wioskach zostaną wyposażone w zestawy porodowe i zestawy pierwszej pomocy, natomiast sala porodowa ośrodka w Kakooge – w nowoczesne łóżko ginekologiczne.

Kontynuacja działań medyczno-edukacyjnych w Kakooge w Ugandzie

Działania projektowe objęły wyposażenie sali porodowej, karetki oraz punktów medycznych w zestawy porodowe i pierwszej pomocy, narzędzia ginekologiczne oraz łóżko porodowe. Przeszkolono 13 pracowników medycznych szpitala w Kakooge i 15 osób personelu niemedycznego (tzw. village health workers) w okolicznych wioskach. Szkolenia kierowane do personelu niemedycznego dotyczyły podstaw higieny i opieki nad ciężarną, matką i noworodkiem, poszerzonej edukacji zdrowotnej oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dzięki działaniom edukacyjnym podniesiona została jakość opieki nad kobietami w ciąży, matkami i dziećmi. Ponadto, z pomocą wolontariuszy z Polski, przeprowadzone zostały 32 szkoleniowe operacje przepuklin u dzieci. W efekcie lokalny personel medyczny jest w stanie przeprowadzić proste zabiegi przepuklin i tłuszczaków.