Polska pomoc

Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do konsultacji projektu Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

Ze względu na trwające prace nad budżetem państwa na 2014 rok oraz zbieranie danych dot. zadań z zakresu współpracy rozwojowej realizowanych przez organy administracji rządowej, finansowanych ze środków, których są dysponentami, z konsultacji wyłączono Część II, Aneks I i Aneks II Planu współpracy rozwojowej.

Ewentualne uwagi do dokumentu można zgłaszać do 18 sierpnia 2013 r. na adres polskapomoc@msz.gov.pl.

Koordynatorem konsultacji jest p. Lech Kończak, tel. 22 523 90 44.

Po zakończeniu konsultacji, MSZ opublikuje ich podsumowanie. 

w górę

Tagi