Polska pomoc

Konsultacje społeczne nt. programu „Wolontariat polska pomoc”

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ  zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych programem „Wolontariat polska pomoc" do udziału w konsultacjach społecznych nt. dotychczasowych zasad funkcjonowania tego programu oraz pożądanych zmian.

W ciągu trzech latach od zainicjowania w 2008 roku programu „Wolontariat polska pomoc" 76 wolontariuszy zrealizowało 56 projektów w 30 krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. Spotkanie ma na celu zebranie opinii i uwag środowisk  współtworzących ten program, poznania problemów i barier, na jakie napotykają wolontariusze i organizacje pozarządowe realizujące projekty wolontariacie. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu i podzielenia się swoimi refleksjami i postulatami odnośnie do pożądanego kierunku zmian tego programu.  Wnioski płynące ze spotkania zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tegorocznym konkursie dotacyjnym na zadania wolontariackie, którego ogłoszenie jest planowane na luty 2011.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 stycznia 2011 r. o godz. 12 w siedzibie MSZ, al. J.Ch. Szucha 21, Sala im. Lemkina.

Organizacje zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do  24 stycznia br. do godz. 12.00 (po wejściu na stronę należy podać hasło: „msz"). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu 25 stycznia br.

Informacji nt. spotkania udziela p. Jadwiga Szpakowska (tel.22 45 55 222, email: wolontariat@msz.gov.pl).

w górę

Tagi