Polska pomoc

Konsultacje społeczne modyfikacji w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2012-2015

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, Minister Spraw Zagranicznych przedstawił do konsultacji społecznych propozycje modyfikacji w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2012-2015.

Wprowadzone modyfikacje w dokumencie mają charakter porządkowy i dotyczą dwóch zapisów:

1)      dodanie przypisu nr 3 na stronie 4. w brzmieniu: „Od 13 lutego 2013 r. Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” działa pod nazwą Fundacja „Solidarności Międzynarodowej”;

2)      dodanie zapisów na str. 10 w brzmieniu:   „Niezależnie od priorytetów geograficznych polskiej współpracy rozwojowej, działania wpierające procesy demokratyzacyjne i służące wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego w krajach o szczególnych warunkach politycznych będą mogły zostać sfinansowane zgodnie z decyzją laureata Nagrody Solidarności ustanowionej przez Ministra Spraw Zagranicznych”.  

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 20 maja 2013 r. na adres program_wieloletni@msz.gov.pl.

w górę

Tagi