Polska pomoc

Konsultacje społeczne dotyczące projektu modyfikacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 - 2020

W dniach 17 kwietnia – 10 maja  2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu modyfikacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 - 2020.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu od dwóch organizacji – Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Przedstawiamy w formie tabelarycznej odpowiedzi MSZ na otrzymane uwagi i pytania.

w górę

Tagi