Polska pomoc

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na spotkanie publiczne podsumowujące trwający od dnia 29 marca br. proces konsultacji społecznych dotyczących projektu założeń projektu Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie innych ustaw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 o godzinie 11.00 w Centrum Konferencyjnym w budynku Focus przy ul. Armii Ludowej 26.

 

Pobierz projekt założeń

Zespół ds. opracowania projektu założeń projektu Ustawy

 

w górę

Tagi