Polska pomoc

Konsultacje społeczne

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem założeń projektu Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie innych ustaw opracowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przedmiotowy projekt będzie dostępny na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ przez 21 dni. Ewentualne uwagi prosimy przesyłać do dnia 19 kwietnia 2010 na adres polskapomoc@msz.gov.pl z dopiskiem „ustawa" w tytule maila.

Pobierz projekt

Zespół ds. opracowania projektu założeń projektu Ustawy

w górę

Tagi