Polska pomoc

Konsultacje publiczne w sprawie aktualizacji Podręcznika ds. oceny wpływu negocjacji handlowych UE na zrównoważony rozwój

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące aktualizacji podręcznika ds. oceny wpływu negocjacji handlowych UE na zrównoważony rozwój. Konsultacje trwają do 14 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji na ten temat oraz dokumenty i formularze niezbędne do przekazania uwag w procesie konsultacji: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=186

w górę

Tagi