Polska pomoc

Konsultacje prawne dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

Polska pomoc to nie tylko namacalne produkty ułatwiające, np. gospodarowanie posiadanym mieniem jak silosy zbożowe. To również wsparcie, którego czasami nie widać i dopiero w praktyce można odczuć zmiany na lepsze. Takim produktem jest polsko-ukraińska współpraca w ramach inicjatywy „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej Ukrainy”. Po polskiej stronie projekt koordynuje Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dzięki środkom finansowym Polskiej pomocy wspiera Ukrainę we wdrożeniu ustawy „O usługach społecznych”. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Konsultacje polskich i ukraińskich ekspertów dotyczące przygotowania aktów wykonawczych niezbędnych do implementacji ustawy „O usługach społecznych” odbyły się w dniach 26-27 września 2019 roku w Kijowie. 

Głównym zagadnieniem omawianym podczas konsultacji była kwestia oceny potrzeb w świadczeniu usług społecznych przez hromady, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownym rozporządzeniu Ministerstwa Polityki Społecznej. W trakcie spotkań określono podstawowe zasady przygotowania rozporządzenia ministerstwa dotyczącego instrukcji postępowania przez zjednoczone hromady w zakresie określania potrzeb świadczenia usług społecznych. Rozpoczęto także formułowanie niektórych jego szczegółowych punktów. Ponadto ustalono dokładny plan działań na najbliższe dni i podzielono role między polskich i ukraińskich ekspertów.

Kolejne etapy konsultacji będą miały wymiar praktyczny. Będą polegały na zleceniu hromadom z obwodu czernihowskiego zastosowania metody badania potrzeb omówionej podczas konsultacji. W oparciu o rezultaty pilotażowego zastosowania instrumentu badania potrzeb, Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy planuje zatwierdzić ostateczną treść rozporządzenia.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy oraz specjaliści w dziedzinie usług społecznych z Polski, m. in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

w górę

Tagi