Polska pomoc

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2016-2020


Kwiecień 15
Data: 15.04.2015 - 15.04.2015

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza zainteresowane organizacje i instytucje działające w obszarze współpracy rozwojowej na spotkanie konsultacyjne poświęcone tematycznym sektorom wsparcia w krajach priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej w ramach opracowywanego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.


Termin spotkania: 15 kwietnia 2015 r. (środa) od godziny 09.00.


Miejsce spotkania: sala im. R. Lemkina w gmachu MSZ przy ul. Al. Szucha 21 (budynek ArtiCom).


Wstępna agenda spotkania:


09.00 – 12.45     Kraje Partnerstwa Wschodniego w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).


12.45 – 13.00     Przerwa


13.00 – 16.00     Kraje z regionu Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu  w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Mjanma i Palestyna). 


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 12 kwietnia 2015 r. na adres e-mail: dariusz.kadukowski@msz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pełnioną funkcję.

w górę