Polska pomoc

Konkurs w ramach programu antykorupcyjnego UE na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o możliwości zgłoszenia kandydatur do realizacji zadania w ramach programu antykorupcyjnego UE na Ukrainie (EU Anti-Corruption Initiative). 

Celem programu antykorupcyjnego UE na Ukrainie jest wsparcie reformy antykorupcyjnej poprzez działania w trzech komponentach:

  1. budowanie i wzmocnienie kompetencji ukraińskich instytucji działających w zakresie zwalczania i przeciwdziałania korupcji;
  2. zwiększanie zdolności nadzorczych parlamentu ukraińskiego w obszarze zwalczania korupcji poprzez utworzenie międzynarodowej rady doradczej przy Komitecie Antykorupcyjnym Rady Najwyższej;
  3. wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i mediów na rzecz podejmowania inicjatyw antykorupcyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez duńską agencję rozwojową, DANIDA.

DANIDA opublikowała zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania działania z komponentu 3, w ramach którego zrealizowany ma zostać projekt Integrity Cities. Celem zadania jest opracowanie listy miast, które mogłyby uczestniczyć w ww. projekcie oraz propozycji instrumentów i działań realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Danii.

w górę

Tagi