Polska pomoc

Konkurs w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o możliwości ubiegania się o finansowanie działań w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Budżet obecnego konkursu wynosi 31 034 000 euro. Zainteresowani mogą składać wnioski do 14 października br.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowe działające w obszarze wspierania demokracji i praw człowieka. Składane wnioski mogą dotyczyć następujących dziedzin:

  1. Wspieranie kobiet obrończyń praw człowieka i/lub obrońców praw człowieka działających na rzecz praw kobiet i dziewczynek;
  2. Wspieranie działań społeczeństwa obywatelskiego w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania;
  3. Wspieranie implementacji Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights);
  4. Wspieranie praw osób należących do mniejszości i osób narażonych na dyskryminację kastową;
  5. Wspieranie działań na rzecz zwalczania bezkarności i ułatwiania procesów sprawiedliwości transformacyjnej.

Pełna dokumentacja konkursowa w j. angielskim, francuskim i hiszpańskim dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Numer referencyjny konkursu: EuropeAid/152550/DH/ACT/Multi

w górę

Tagi