Polska pomoc

Konkurs na znak graficzny programu polskiej pomocy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na znak graficzny programu polskiej pomocy zagranicznej, realizowany przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Konkurs jest skierowany do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Europejskiej Akademii Sztuk.

Pierwsza nagroda wynosi 10 000 złotych netto (11 000 złotych brutto).

Przewidziane są również 3 wyróżnienia w wysokości 3 000 zł netto (3 300 zł brutto).

Znak graficzny programu polskiej pomocy zagranicznej powinien spełniać następujące kryteria:

  • pozytywnie przedstawiać charakter programu polskiej pomocy zagranicznej;
  • musi być oryginalny i łatwy do zapamiętania; czytelny i funkcjonalny (łatwość konwersji na różne media);
  • podkreślać narodowy charakter pomocy;
  • być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców;
  • być przeznaczony dla szerokiej publiczności - zarówno wysokich urzędników organizacji międzynarodowych, jak i bezpośrednich beneficjentów polskiej pomocy.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez zespół konkursowy, w skład którego wejdą specjaliści z zakresu projektowania graficznego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy konkursu powinni przesłać prace konkursowe pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej, al. Szucha 23; 00-580 Warszawa; lub złożyć na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. Szucha 23, (poniedziałek - piątek, w godz.  9.00-14.30) w terminie do  13 czerwca 2008 roku do godziny 14.30 (decyduje data dostarczenia pracy).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu 

Karta zgłoszenia konkursowego

w górę

Tagi