Polska pomoc

Konkurs grantowy programu Wsparcie Demokracji 2012

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak" zaprasza do udziału w konkursie grantowym realizowanym w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. Termin zgłaszania wniosków upływa 11 maja 2012 r.

Wsparcie Demokracji 2012 jest programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak" finansowanym w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. W ramach programu zrealizowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz w krajach w okresie transformacji systemowej.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
- na stronie www.solidarityfund.pl
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl
- pod numerami telefonów tel. +48 22 290 66 22 wewnętrzny 8 (w dni robocze w godzinach 9-16);
- podczas spotkań informacyjnych, których miejsca i terminy podane zostaną na stronie projektu.

Program Wsparcie Demokracji 2012 jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

w górę

Tagi