Polska pomoc

Konkurs fotograficzny MSZ "Rozwój w obiektywie" rozstrzygnięty

3 grudnia 2015 roku, podczas uroczystej gali, wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uroczystość odbyła się w Centrum Prasowym Foksal, w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Laureatom konkursu gratulacje złożył Konrad Pawlik, podsekretarz stanu w MSZ, a  galę poprowadziła Martyna Wojciechowska, Redaktor Naczelna National Geographic.

Celem konkursu fotograficznego "Rozwój w obiektywie", jak mówił Minister Konrad Pawlik, jest nie tylko informowanie o polskiej pomocy rozwojowej, ale także zwiększenie świadomości Polaków odnośnie problemów, z jakimi na co dzień boryka się większość krajów świata.  

Udział w konkursie mógł wziąć każdy, kto interesuje się fotografią oraz problematyką dotyczącą krajów rozwijających się. Zdjęcia można było zgłaszać poprzez specjalną platformę internetową
w dniach od 2 do 25 października 2015 r. Spośród  nadesłanych 929 prac, jury konkursu, w którym zasiadali reprezentanci MSZ oraz National Geographic Polska, wyłoniło 10 laureatów w trzech kategoriach tematycznych: „Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia", „Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka" oraz "Demokracja i prawa człowieka w rozwoju”.

Laureaci Konkursu otrzymali następujące nagrody pieniężne: Grand Prix Konkursu wysokości 5 000 zł, I miejsce w każdej z 3 kategorii konkursowych w wysokości 3 000 zł oraz 2 równorzędne wyróżnienia w każdej z 3 kategorii tematycznych w wysokości 1 500 zł.

  • Nagrodę Grand Prix zdobył Grzegorz Kobiela za zdjęcie „Workers – robotnik na tle komina”. Fotografia, wykonana na przedmieściach Dhaki (stolicy Bangladeszu), przedstawia młodego pracownika cegielni, który zajmuje się sortowaniem węgla.
  • Nagrody w kategorii „Demokracja i prawa człowieka w rozwoju”otrzymali:I miejsce - Adam Rostkowski za zdjęcie pt. - „Shadows”, wyróżnienia w wysokości - Mateusz Mularski za zdjęcie pt. „Swoboda wyboru” i Joanna Mrówka za zdjęcie pt. „Dzień jak co dzień”.
  • Nagrody w kategorii  „Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia" otrzymali:
    I miejsce - Krzysztof Miłosz za zdjęcie pt. „Afrykańska szkoła”,wyróżnienia - Maciej Iwaniszewski za zdjęcie pt. „Panta rhei” i Joanna Borgieł za zdjęcie pt. „Man in his kitchen”.
  • Nagrody w kategorii „Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka” otrzymali:
    I miejsce -  Mariusz Janiszewski za zdjęcie pt. „Kopalnie złota”, wyróżnienia - Paweł Jagiełło za zdjęcie pt. - „Pomiędzy światami” oraz Paweł Łączny za zdjęcie pt. „Wędkarz”.

Tegoroczny konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie” zrealizowany został w ramach działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez MSZ pod szyldem Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

w górę

Tagi