Polska pomoc

Konkurs "Jak Polacy pomagają światu"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszy materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny (reportaż, wywiad, artykuł) o Polakach pracujących na rzecz krajów rozwijających się. Pula nagród to 10 000 zł.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy obywateli RP, którym nie są obojętne działania Polaków (zwłaszcza wolontariuszy), na rzecz krajów rozwijających się.

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dziennikarzy (prasowych, radiowych i telewizyjnych), jak i wszystkich pełnoletnich osób, które są autorami publikacji dziennikarskich o Polakach angażujących się w działalność  m.in. organizacji pozarządowych niosących pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać pracę pod adres wskazany w regulaminie konkursu. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni trzech zwycięzców. Rozpoczęcie konkursu 22 czerwca 2011r.

Prace konkursowe należy zgłaszać od 22 czerwca do 31 października 2011r.

Na trzech laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce - 5 000 zł

II miejsce - 3 000 zł

III miejsce - 2 000 zł

Ogłaszając konkurs, chcemy docenić dziennikarzy, którzy przyczyniają się do podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa na temat zaangażowania Polaków w pomoc mieszkańcom uboższych krajów oraz przybliżają Polakom wyzwania rozwojowe świata i Milenijne Cele Rozwoju.

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji.

W pomaganie mieszkańcom tych krajów angażują się, w Polsce i za granicą, tysiące Polaków. Wielu z nich to wolontariusze. Dowodem uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym jest ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu.

 

w górę

Tagi