Polska pomoc

Konkurs "Edukacja rozwojowa 2011" - wezwanie do uzupełnienia wniosków projektowych

Wezwanie do uzupełnienia wniosków projektowych złożonych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych
"Edukacja rozwojowa 2011" zawierających braki formalne

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawia listę wniosków projektowych wymagających uzupełnienia braków formalnych zgodnie z pkt. 8.6.13 Regulaminu konkursu "Edukacja rozwojowa 2011", ogłoszonym w dn. 2 lutego 2011 r.

Brakujące dokumenty należy dostarczyć do dnia 17 marca 2011 r. pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych do godz. 15.30.

Uzupełniana dokumentacja musi być czytelnie oznakowana: numerem i tytułem projektu, nazwą projektodawcy. Brak możliwości identyfikacji dokumentów będzie równoznaczny z ich nieprzekazaniem.

Na kopercie należy umieścić dopisek:

„Konkurs - Edukacja Rozwojowa 2011 - uzupełnienia braków formalnych"

Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

w górę

Tagi