Polska pomoc

Konferencja "Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes"

6 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Panele dyskusyjne koncentrować się będą na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń zawartych w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, których 40-lecie obchodzimy w 2016 roku. W tym roku mija również 20 lat od przystąpienia Polski do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem priorytetowym w spójności polityk na rzecz rozwoju oraz jednym z głównych elementów  włączenia sektora prywatnego w działania rozwojowe.

w górę

Tagi