Polska pomoc

Komunikat dla organizacji ubiegających się o dotację w konkursie "Wolontariat polska pomoc 2015"

Wnioskodawcy, którzy nie przesłali jeszcze on-line, poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl wniosku projektowego, proszeni są o zweryfikowanie, czy budżet projektu w wersji elektronicznej zawiera poz. 5 „koszty ubezpieczenia za granicą” w kategorii II. „Koszty kwalifikowane rzeczywiste”. W przypadku sporządzenia budżetu bez tej pozycji uprzejmie prosimy o pobranie aktualnego szablonu budżetu znajdującego się w zakładce „Dokumenty i załączniki” na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Wzór budżetu projektu zamieszczony po ogłoszeniu konkursu zawierał błąd techniczny (nie uwzględniał ww. pozycji przewidzianej w Regulaminie konkursu).

Wnioski już złożone będą podlegać ocenie Komisji konkursowej, która może zdecydować o dodaniu pozycji budżetowej na podstawie punktu 4.4 Regulaminu konkursu. 

w górę

Tagi