Polska pomoc

 

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii.

W projekcie realizowanym w okresie od 12 czerwca do 31 grudnia 2013 r. w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały tam w okresie od 5 września do 31 grudnia 2013 r. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

Projekt miał na celu wsparcie działania ośrodka i jego pracowników poprzez kompleksową rehabilitację podopiecznych przychodni na terenie parafii, pracę opiekuńczą i animacyjną w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Kolejnym elementem projektu była terapia indywidualna i prowadzenie zajęć ruchowych.

Wolontariuszki pracowały w Centrum Rehabilitacji w Santa Cruz, gdzie poprowadziły ok. 500 godzin kinezyterapii, 500 godzin zajęć terapeutycznych, 80 godzin zajęć ruchowych, 500 godzin edukacji podopiecznych ośrodka i ich rodzin. Łącznie 43 pacjentów zostało objętych pomocą rehabilitacyjną. Dodatkowo odbyło się łącznie 150 godzin różnorodnych zajęć rozwojowych w świetlicy środowiskowej, w których wzięło udział w sumie 38 osób.

W rezultacie przeprowadzonego projektu poprawiła się jakość życia beneficjentów i ich rodzin. Polepszył się stan ich zdrowia i zmniejszyła się liczba powikłań chorób i niepełnosprawności. Część beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy, dzięki pozytywnym wynikom rehabilitacji mogła w powrócić do życia społecznego i zawodowego.