Polska pomoc

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące ram współpracy rozwojowej po roku 2015.

Konsultacje skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców: organizacji międzynarodowych, organów administracji rządowej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, fundacji i osób fizycznych.

Konsultacje przewidziane są w terminie 15 czerwca - 15 września 2012.

Dokument konsultacyjny oraz informacja na temat zasad udziału dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

w górę

Tagi