Polska pomoc

 

Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki

„Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki" to projekt, który dotyczył 20 miejscowości poniżej 200 tys. mieszkańców w województwie małopolskim. Projekt realizowany był w okresie 1 maja – 31 października 2011 r., a jego wykonawcą był Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu.

Celem projektu była organizacja zajęć letnich dla dzieci i młodzieży oraz rozdystrybuowanie pakietu informacyjno-edukacyjnego wraz z konspektem zajęć i ćwiczeniami nt. zagadnień edukacji globalnej.

Główne działania projektu opierały się na wykorzystaniu oraz wcześniejszym opracowaniu i wykonaniu wielkoformatowej mapy Afryki, przedstawiającej za pomocą wykresów, kształtów i kolorów wskaźniki spodziewanej długości życia, średniej liczby lat edukacji mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwanej liczby lat edukacji dla dzieci, dochodu narodowego w USD, a także problemu dostępu do wody i żywności.

W projekcie wzięły udział wyłonione placówki, a każde spotkanie przy mapie Afryki odbywało się w 3 etapach:

  • ćwiczenia i gry integracyjne dla całej grupy, które z jednej strony pozwoliły na aktywność ruchową, z drugiej poszerzyły wiedzę na temat poszczególnych krajów afrykańskich;
  • rozwiązywanie i dzielenie się informacjami z quizu dotyczącego poszczególnych tematów: kolonializmu, stopnia rozwoju społecznego, długości życia, edukacji, dostępu do wody, żywności;
  • gra symulacyjna, która wskazała nasze powiązania z poszczególnymi krajami afrykańskimi oraz była okazją do zaplanowania dalszych działań w swojej szkole, ośrodku, czy na podwórku.

Łącznie projekt dotyczył około 600 osób, w tym 240 bezpośrednio. W całodniowym spotkaniu podsumowującym projekt w Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie wzięło udział 125 osób.