Polska pomoc

 

Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT - upowszechnianie wiedzy na temat głodu na świecie i suwerenności żywnościowej

Projekt „Wyżywić świat" realizowany był przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2011 na terenie Warszawy, Lublina i Rzeszowa, i miał na celu podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat przyczyn głodu na świecie i konieczności wspierania skutecznych sposobów jego redukcji na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

W ramach działań projektowych w trzech miastach Polski odbył się Festiwal „Świat na talerzu”, w ramach którego zorganizowano 6 pokazów filmów dokumentalnych związanych z tematyką głodu i żywności na świecie oraz 7 dyskusji nt. różnych aspektów głodu i niedożywienia na świecie. W działaniach festiwalowych wzięło udział łącznie ok. 570 osób, do dyskusji zaproszono 11 ekspertów i gości z organizacji pozarządowych działających w Polsce i zagranicą. W 9 warsztatach nt. różnych aspektów zrównoważonego rozwoju w perspektywie walki z głodem i niedożywieniem na świecie, przeprowadzonych w tych miastach, uczestniczyło w sumie 255 osób. Zorganizowano także 3 koncerty promujące tematy poruszane w projekcie (łącznie ok. 500 widzów). W każdym z miast pokazano także wystawę „Żywność i społeczeństwo”, którą obejrzało łącznie ok. 8000 osób.

Kolejnym elementem projektu było wydanie i dystrybucja 12 000 egzemplarzy broszury informacyjnej „Czy możliwy jest świat wolny od głodu?”, a także 2500 egz. kalendarza „Solidarni w walce z głodem!”. Opublikowano również 7 artykułów związanych z tematyką poruszaną w projekcie,  materiały informacyjne są dostępne na stronie wykonawcy projektu.