Polska pomoc

Kamerun

Do podstawowych zadań wolontariusza będzie należało przeprowadzenie wywiadów i ankiet wśród ludności lokanej, organizacji pozarządowych oraz instytucji związanych z systemem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców dzielnic Nyalla i Nylon w Douali. Wyniki posłużą wolontariuszowi do opracowania analizy dostępności wody pitnej na tym terenie oraz przeprowadzenia analizy wykonalności projektu podłączenia ich do sieci Narodowego Towarzystwa Wód w Kamerunie (SNEC), co przyniosłoby znaczą poprawę w dostępie do wody.
Wolontariusz opisze system zaopatrzenia w wodę, zidentyfikuje instytucje i strony zaangażowane w problemy w sektorze wodnym i ich role, przeanalizuje problemy dotyczące kwestii zaopatrzenia w wodę i zaproponuje trwałe rozwiązania oraz przeprowadzi analizę wykonalności w kontekście rozciągnięcia sieci narodowego towarzystwa wód w Kamerunie (SNEC) na dzielnicie Nyalla i Nylon.
Polski wolontariusz będzie współpracował w ramach projektu z organizacją przyjmującą, AADES oraz z dwojgiem wolontariuszy z Francji i Niemiec, na zasadach programu GLEN (Global Education Network), którego Polska Akcja Humanitarna jest partnerem od 2004 roku.
Integralną część projektu stanowi inicjatywa edukacyjna. Po powrocie do Polski, w oparciu o zgromadzone materiały i dokumentację, wolontariusz ustali wspólnie z koordynatorem projektu sposób jej przeprowadzenia. Planowane działania mogą obejmować m.in: zorganizowanie wystawy, opracowanie publikacji lub filmu, prowadzenie zajęć itp.

w górę

Tagi