Polska pomoc

KalendariumWydarzenia: Edukacja globalna

Zobacz wyszystkie wydarzenia
Luty 12

Międzynarodowa Konferencja ds. Rekonstrukcji Iraku

Data: 12.02.2018 - 14.02.2018

Międzynarodowa konferencja ws. odbudowy Iraku, której gospodarzami są Kuwejt, Irak, UE, ONZ i Bank Światowy. Główny akcent w trakcie konferencji zostanie położony na potwierdzenie międzynarodowego zobowiązania do dalszego  wsparcia Iraku w procesie rekonstrukcji i rozwoju w fazie post-Daesh oraz zmobilizowania środków finansowych ze źródeł państwowych i prywatnych na ten cel. Na konferencji zaprezentowana zostanie nowa strategia UE wobec Iraku....

Zobacz więcej

Kwiecień 24

Konferencja na rzecz Syrii i Regionu

Data: 24.04.2018 - 25.04.2018

Konferencja poświęcona Syrii oraz regionowi Bliskiego Wschodu. Głównym celem spotkania jest zadeklarowanie zwiększenia pomocy na rzecz dotkniętej przedłużającym się konfliktem Syrii i sąsiadujących z nią krajów oraz dyskusja na temat sposobów osiągnięcia wewnętrznego porozumienia w kraju, a następnie transformacji Syrii.

Zobacz więcej

Maj 22

Spotkanie dot. Spójności Polityk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju organizowane przez OECD

Data: 22.05.2018 - 22.05.2018

Spotkanie to jest organizowane przez OECD. Odbędzie się 22 maja br. w Paryżu. Jego celem jest omówienie wdrażania przez kraje OECD celu 17.4  w ramach Agendy 2030 .  

Zobacz więcej

Czerwiec 5

Europejskie Dni Rozwoju (European Development Days)

Data: 05.06.2018 - 06.06.2018

Największe, doroczne spotkanie środowisk współpracy rozwojowej z całego świata. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Rozwoju to: “Kobiety i dziewczynki na czele zrównoważonego rozwoju: ochraniać, upodmiotowić, inwestować” ( Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest ). https://eudevdays.eu/

Zobacz więcej

w górę