Polska pomoc

KalendariumWydarzenia:

Luty 12

Międzynarodowa Konferencja ds. Rekonstrukcji Iraku

Data: 12.02.2018 - 14.02.2018

Międzynarodowa konferencja ws. odbudowy Iraku, której gospodarzami są Kuwejt, Irak, UE, ONZ i Bank Światowy. Główny akcent w trakcie konferencji zostanie położony na potwierdzenie międzynarodowego zobowiązania do dalszego  wsparcia Iraku w procesie rekonstrukcji i rozwoju w fazie post-Daesh oraz zmobilizowania środków finansowych ze źródeł państwowych i prywatnych na ten cel. Na konferencji zaprezentowana zostanie nowa strategia UE wobec Iraku....

Zobacz więcej

Luty 19

Spotkanie informacyjne dla oferentów w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018"

Data: 19.02.2018 - 19.02.2018

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018" na spotkanie informacyjne.   Termin: poniedziałek, 19 lutego 2018 r., godzina 11.00.   Miejsce: Sala 211 (II piętro) w budynku MSZ przy ul. Krywulta 2, Warszawa   Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia...

Zobacz więcej

Luty 20

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej

Data: 20.02.2018 - 20.02.2018

Nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE, odpowiedzialnych za kwestie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.  Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia będzie przyszłość stosunków UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Zobacz więcej

Luty 28

Konferencja Wysokiego Szczebla na rzecz Ukrainy

Data: 28.02.2018 - 28.02.2018

Z inicjatywy DG ECHO oraz UNOCHA zorganizowana zostanie konferencja poświęcona przedłużającemu się kryzysowi na Ukrainie. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na zapomniany kryzys humanitarny na wschodzie Ukrainy. Wydarzenie jest kontynuacją działań podjętych podczas konferencji, która odbyła się 22 listopada 2017 r. w Berlinie. W ramach konferencji odbędzie się panel wysokiego szczebla z m.in. przedstawicielami władz Ukrainy, biura UN OCHA oraz...

Zobacz więcej

Marzec 23

Ogłoszenie wyników konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018”

Data: 23.03.2018 - 23.03.2018

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018", odnoszące się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. http://polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2018,2698.html

Zobacz więcej

Kwiecień 16

Spotkanie Dyrektorów Generalnych PCz UE ds. pomocy humanitarnej

Data: 16.04.2018 - 16.04.2018

Cykliczne nieformalne spotkanie dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za programowanie oraz implementację pomocy humanitarnej. Spotkania odbywają się podczas każdej prezydencji. Ich celem jest wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwiązań krajowych oraz podejścia strategicznego do zagadnień w kontekście bieżących globalnych wyzwań humanitarnych.

Zobacz więcej

Kwiecień 23

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

Kwiecień 24

Konferencja na rzecz Syrii i Regionu

Data: 24.04.2018 - 25.04.2018

Konferencja poświęcona Syrii oraz regionowi Bliskiego Wschodu. Głównym celem spotkania jest zadeklarowanie zwiększenia pomocy na rzecz dotkniętej przedłużającym się konfliktem Syrii i sąsiadujących z nią krajów oraz dyskusja na temat sposobów osiągnięcia wewnętrznego porozumienia w kraju, a następnie transformacji Syrii.

Zobacz więcej

Maj 22

Posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej

Data: 22.05.2018 - 22.05.2018

Spotkanie ministrów państw członkowskich UE, odpowiedzialnych za kwestie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.  

Zobacz więcej

Maj 22

Spotkanie dot. Spójności Polityk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju organizowane przez OECD

Data: 22.05.2018 - 22.05.2018

Spotkanie to jest organizowane przez OECD. Odbędzie się 22 maja br. w Paryżu. Jego celem jest omówienie wdrażania przez kraje OECD celu 17.4  w ramach Agendy 2030 .  

Zobacz więcej

Czerwiec 5

Europejskie Dni Rozwoju (European Development Days)

Data: 05.06.2018 - 06.06.2018

Największe, doroczne spotkanie środowisk współpracy rozwojowej z całego świata. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Rozwoju to: “Kobiety i dziewczynki na czele zrównoważonego rozwoju: ochraniać, upodmiotowić, inwestować” ( Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest ). https://eudevdays.eu/

Zobacz więcej

w górę