Polska pomoc

KalendariumWydarzenia:

Styczeń 22

Wystawa UNRWA „Długa podróż”

Data: 22.01.2017 - 12.02.2017

Multimedialna wystawa UNRWA „Długa podróż ” jest otwarta dla zwiedzających w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) przy ul. Dobrej 55/56 w dniach 22 stycznia – 12 lutego 2017 r. Celem wystawy jest ukazanie jak podczas ostatnich kilkudziesięciu lat Unia Europejska, a wcześniej EWG, wspierała rozwój i świadczyła pomoc humanitarną uchodźcom z Palestyny. Więcej informacji: "Długa podróż" - wystawa UNRWA

Zobacz więcej

Styczeń 26

Wizyta Komisarza Generalnego UNRWA w Polsce

Data: 26.01.2017 - 26.01.2017

Minister Witold Waszczykowski spotkał się 26 stycznia z Pierrem Krähenbühlem, Komisarzem Generalnym Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA ). Podczas rozmowy omówiono możliwości utrzymania wsparcia dla Palestyny. Więcej informacji: Wizyta Komisarza Generalnego UNRWA w Polsce

Zobacz więcej

Luty 14

Minister Joanna Wronecka na konferencji „Polska wizja i polityka współpracy rozwojowej”

Data: 14.02.2017 - 14.02.2017

Konferencja została zorganizowana przez MSZ i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Była ona podsumowaniem trwającego rok przeglądu polskiego systemu pomocy rozwojowej, który został przeprowadzony w 2016 roku przez DAC OECD. Wyniki prac przeglądu zostały zawarte w raporcie „OECD Development Co-operation Peer Reviews: Poland 2017”, którego oficjalna prezentacja miała miejsce podczas konferencji. Raport zawiera szereg rekomendacji, które pomogą...

Zobacz więcej

Marzec 17

Wiceminister Joanna Wronecka na nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej

Data: 17.03.2017 - 17.03.2017

Ministrowie dyskutowali w Brukseli o przyszłym kierunku współpracy rozwojowej prowadzonej przez UE na rzecz krajów rozwijających się. Więcej informacji:  Wiceminister Joanna Wronecka na nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej

Zobacz więcej

Wrzesień 11

Pomoc rozwojowa

Data: 11.09.2017 - 11.09.2017

Minister Witold Waszczykowski otworzył Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM) w Warszawie – Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE (HDIM) jest największą i najbardziej ambitną platformą dialogu w sprawach dotyczących praw człowieka w regionie OBWE, pozwalającą rządom i społeczeństwu obywatelskiemu przeanalizować sytuację na obszarze OBWE i otwarcie dyskutować o potencjalnych sposobach wdrażania naszych zobowiązań – powiedział szef...

Zobacz więcej

w górę