Polska pomoc

Janina Ochojska członkiem CERF Advisory Group

Mamy przyjemność poinformować, że Pani Janina Ochojska została wybrana do
Grupy Doradczej Centralnego Funduszu ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych
(CERF Advisory Group)
.

Centralny Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, (ang. Central Emergency Fund - CERF) to Fundusz powołany w 2005 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych do sprawnego i efektywnego świadczenia pomocy humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i klęsk naturalnych. CERF współpracuje z innymi organizacjami świadczącymi pomoc humanitarną, finansuje przede wszystkim pomoc żywnościową, opiekę medyczną oraz wsparcie dla rolnictwa. Fundusz zapewnia przejrzyste i efektywne wydatkowanie środków na potrzeby ludności dotkniętej katastrofami. W 2008 r. Fundusz przekazał pomoc do 55 krajów na całym świecie, a ponad połowa środków została skierowana do krajów Afryki Subsaharyjskiej[1].
Grupa Doradcza służy pomocą w kreowaniu polityki zaangażowania CERF oraz zarządzania nim. Grupa jest niezależnym ciałem reprezentującym społeczność humanitarną; w jej skład wchodzą wyznaczeni przez swoje rządy przedstawiciele agencji rządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego (12 osób). Członków Grupy wybiera i powołuje Sekretarz Generalny ONZ. Grupa spotyka się dwa razy w roku. Dodatkowe informacje nt. Grupy znajda Państwo na stronie internetowej CERF http://cerf.un.org/.
Polska od 2006 r. dokonuje wpłat na rzecz CERF i pozostaje największym donorem Funduszu spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej.

[1] "Overview of CERF activities in 2008".

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz