Polska pomoc

 

Jamhuri ya Afya - Republika Zdrowia. Wolontariat w szpitalu Cottolengo w wiosce Chaaria w Kenii

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Chaaria w Kenii, brała udział wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres 3 miesięcy (od 28 czerwca do 28 września 2011 r.). Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, natomiast partnerem lokalnym Stowarzyszenie Misyjne Wolontariuszy Cottolengo.

Celem projektu była praca wolontaryjna w charakterze lekarza w szpitalu Cottolengo, poprzez codzienną opiekę medyczną nad pacjentami, asystowanie przy zabiegach i operacjach oraz działalność edukacyjną. 

Głównymi założeniami projektu było zwiększenie ilości przeprowadzanych postępowań medycznych, i tym samym przyjmowanej liczby pacjentów, a także zmniejszenie zachorowalności na często występujące w Afryce choroby, poprzez rozmowy edukacyjne nt. profilaktyki HIV/AIDS, malarii, HBV, HCV, astmy i chorób dermatologicznych.

W ramach codziennej opieki medycznej nad pacjentami, wolontariuszka odpowiedzialna była za monitoring terapii 60 osób. Łącznie opiece medycznej zostało poddanych około 500 pacjentów, a 40 uczestniczyło w rozmowach edukacyjnych. Ponadto, w czasie trwania projektu wolontariuszka dwukrotnie odwiedziła przychodnię w pobliskiej wiosce Mukothima.

W ramach elementu edukacyjnego (inicjatywa edukacji globalnej podjęta przez wolontariuszkę po powrocie do Polski), przeprowadzone zostały 4 spotkania dla łącznie około 130 osób: dla młodzieży w Centrum Wolontariatu w Lublinie, dla personelu medycznego Szpitala MSWiA w Kielcach oraz parafian Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Ponadto, uczestniczyła w 2 audycjach radiowych, w rozgłośniach Radia Kielce oraz Radia eR w Lublinie, promując wolontariat i informując o afrykańskich realiach życia. Dodatkowo takie informacje zamieszczone zostały na stronach internetowych: www.solidarity.com.pl oraz www.africa.solidarity.com.pl.