Polska pomoc

 

Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia

Projekt jest realizowany w Indiach, w stanie Hariana w miejscowości Gurgaon, położonej ok. 35 km od centrum Delhi. Gurgaon liczy ok. 1,5 miliona mieszkańców. Szkoła Gurkul Kalpataru, w której wolontariuszka pracuje znajduje się w okolicy zwanej Carterpuri, od nazwy wioski, która w wyniku rozwoju Gurgaon została wchłonięta przez to miasto.

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia. W indyjskich szkołach kładzie się bardzo mały nacisk na rozwój osobowości, kreatywność, dostrzeganie powiązań ze światem i otoczeniem, kształtowanie postawy obywatelskiej, a także rozwijanie kultury fizycznej. System edukacji w Indiach skonstruowany jest tak, aby uczeń na egzaminach testowych osiągnął najlepszy procentowy wynik - stąd nacisk na pamięciowe powtarzanie treści podręczników przedmiotów ścisłych, języka ojczystego i angielskiego.

Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia

Projekt jest realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku przez polską Fundację „Kultury Świata” oraz indyjską Fundację Aravindam, w miejscowości Gurgaon na przedmieściach Delhi w Indiach. Wolontariuszka przebywa w Gurgaon od 5 października do 5 grudnia 2014 roku. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej skierowanej do polskiego społeczeństwa.

Beneficjentami projektu są nauczyciele ze szkoły prowadzonej przez Fundację Aravindam, rodziny defaworyzowane społecznie oraz sama organizacja partnerska, a wszystkie działania projektu zmierzają do zwiększenia dostępności i poprawy jakości kształcenia. Inicjatywa edukacyjna w Polsce ma na celu przekazanie wiedzy o systemie edukacji w Indiach w wybranych polskich szkołach, oraz zachęcenie młodych ludzi do wolontariatu zagranicznego w Indiach.

Wybór beneficjentów projektu, tj. indyjskich nauczycieli i rodzin z okolic szkoły Gurkul Kalpataru dokonano na podstawie realnej potrzeby, wskazanej przez partnera projektu - Fundację Aravindam oraz w wyniku badań potrzeb przeprowadzonych przez samą wolontariuszkę w 2013 roku. W Fundacji Aravindam pracuje 10 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi w wieku od 3 do 15 lat. Nauczyciele otrzymają wsparcie w rozwoju tzw. "miękkich" kompetencji. Drugą grupą docelową są rodziny z grup defaworyzowanych, dla których wolontariuszka zorganizuje serię spotkań o znaczeniu edukacji w rozwoju dzieci. Wolontariuszka wesprze także organizację partnerską projektując system wolontariatu na rzecz stałego doskonalenia edukacji w prowadzonej przez nią szkole.

Projekt służy realizacji priorytetu 13, którym jest edukacja ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”. Warto zaznaczyć, że indyjski rząd w 2010 r. wprowadził Right to Education Act, który czyni naukę obowiązkową i bezpłatną dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W Indiach dokonał się olbrzymi postęp w kierunku osiągnięcia 2 Milenijnego Celu Rozwoju - Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, jednak wciąż nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, a dużym problemem jest bardzo niska jakość nauczania.

Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia

Wolontariuszka zorganizowała  12 warsztatów z 11 nauczycielami z indyjskiej szkoły Gurkul Kalpatru, których celem było podniesienie ich „miękkich” kompetencji. Zorganizowała również 50 spotkań z rodzinami w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej, na których omówiła znaczenie edukacji w poprawie sytuacji ekonomicznej rodziny. Zadaniem wolontariuszki było także wzmocnienie potencjału fundacji Aravindam, co osiągnęła poprzez stworzenie strategii zaangażowania wolontariuszy z zagranicy w działania fundacji.  

Integralną częścią projektu była inicjatywa edukacji globalnej zrealizowana w Polsce. W ramach tego działania koordynatorzy projektu wydali 200 pakietów edukacyjnych w formie 14 kart zdjęciowych oraz broszury z ćwiczeniami dotyczącymi problemów edukacji w Indiach.  Na podstawie tych materiałów wolontariuszka przeprowadziła 2 warsztaty dla 34 uczennic w LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Suchej Beskidzkiej.

W ramach inicjatywy edukacyjnej wolontariuszka współorganizowała także dwa spotkania o wolontariacie zagranicznym, w Warszawie i w Krakowie, w których wzięło udział ok. 50 osób. Ostatnim działaniem była promocja projektu poprzez zamieszczanie różnych informacji tekstowych i zdjęć na profilach w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz na blogu prowadzonym przez wolontariuszkę - http://wolontariusze-aravindam.blogspot.com/.