Polska pomoc

 

Jak urządzić świat? Edukacja globalna w prasie i mediach elektronicznych.

Z badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że choć Polacy popierają pomoc krajom Globalnego Południa to jednocześnie świadomość i zrozumienie idei współpracy rozwojowej jest na relatywnie niskim poziomie, a większość respondentów w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie słyszała o pomocy udzielanej przez Polskę zagranica. Wyniki te wskazują na potrzebę przeprowadzenia szerszej debaty publicznej dot. globalnych problemów i współzależności pomiędzy Globalną Północą a Globalnym Południem.

W ramach projektu od początku września do grudnia raz w miesiącu publikowany będzie materiał edukacyjny prezentujący wybrane zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. Dodatek będzie publikowany w wydaniu papierowym i internetowym Gazety Wyborczej jako część Gazety Świątecznej. Działanie to ma na celu dotarcie z informacją o współpracy rozwojowej do szerokiej publiczności, jak również zaangażowanie środowisk medialnych (dziennikarzy, wydawców, redaktorów) w  tematykę z zakresu edukacji globalnej.

Publikowane materiały będą mieć charakter publicystyczny z dużym ładunkiem informacyjnym i eksperckim, będą zawierały wywiady i opinie specjalistów ze środowisk rządowych i pozarządowych. Zakres informacyjny materiału wzbogacony zostanie o ikonografiki, sondaże itp. Będą to materiały publicystyczne na wysokim poziomie warsztatowym i merytorycznym. Realizacja projektu będzie się opierała na ścisłej współpracy z wydawcami, dziennikarzami i pracownikami Gazety Wyborczej.

Jak urządzić świat? Edukacja globalna w prasie i mediach elektronicznych.

Celem projektu jest cykliczna publikacja dodatku składającego się cyklu rozbudowanych artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu edukacji globalnej w najpoczytniejszych mediach polskich. Publikacje będę miały formę cyklu tematycznego, którego kolejne części będą się ukazywały co miesiąc. Artykuły będą publikowane w Gazecie Wyborczej - w części tzw. Gazety Świątecznej, gdzie cykl będzie stanowił wyodrębniony dodatek oraz w darmowej części portalu informacyjnego gazeta.pl w boxie "Świąteczna", a wybrane części na stronie głównej gazeta.pl. Cykl będzie miał charakter ekspercki, analityczny i będzie skierowany do inteligencji z całej Polski, która będzie mogła w ten sposób poszerzyć wiedzę na tematy dot. rozwoju, globalnych wyzwań, współpracy na rzecz rozwoju, Millenijnych Celów Rozwoju.

W ramach projektu przewidziano wydruk 4 publikacji, w cyklu miesięcznym. Długość jednej publikacji została zaplanowana na 2 pełne strony, a w jej skład miały wchodzić m.in.: część publicystyczna, wywiady, komentarze, infografiki itp.

Przewidziano publikacje dotyczących następujących tematów:

  • Europejska Współpraca na rzecz Rozwoju: podsumowanie, zarys historyczny, rezultaty, kierunki współpracy, organizacje i instytucje wdrażające, system, perspektywy na przyszłość.
  • Polska Pomoc Rozwojowa: podsumowanie, zarys historyczny, rezultaty, kierunki współpracy, organizacje i instytucje wdrażające, system, perspektywy na przyszłość.
  • Błogosławieństwo czy przekleństwo: pozytywne i negatywne konsekwencje udzielania pomocy, efektywność współpracy na rzecz rozwoju.
  • Wyzwania rozwojowe: wyzwania w skali globalnej i regionalnej.

Jak urządzić świat? Edukacja globalna w prasie i mediach elektronicznych.

W ramach projektu opublikowano dwa odcinki cyklu w wydaniach papierowych Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej, we wrześniu i październiku 2015 w nakładzie po 292 tysiące egzemplarzy każdy, jak również w wydaniach internetowych Magazynu na: wyborcza.pl/magazyn. Przeczytało je, według danych Wydawcy:

odcinek 1: 26/09 - 31/12
247 473 tys. czytelników (wejścia przez zakładkę magazynu)
336 111 tys. czytelników (wejścia przez inne strony: np. gazeta.pl, gazeta.pl/swiat, wyborcza.biz)

odcinek 2: 17/10 - 31/12
280 677 tys. czytelników (wejścia przez zakładkę magazynu)
377 565 tys. czytelników (wejścia przez inne strony: np. gazeta.pl, gazeta.pl/swiat, wyborcza.biz)