Polska pomoc

 

Integracja społeczna młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Porecie

Beneficjentami projektu były dzieci ze szkoły-internatu w Poreciu - placówki dla dzieci-sierot realizującej program edukacji specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Celem realizacji projektu była poprawa bazy techniczno-materialnej dla realizacji programu socjalizacji niepełnosprawnych wychowanków szkoły w Poreciu.

W ramach podjętych działań dokonano pełnej modernizacji 2 pomieszczeń warsztatowych, przygotowujących uczniów do profesji - budowlaniec oraz zakupiono materiały dydaktyczne do pracowni warsztatowej. Modernizacja objęła salę lekcyjno-praktyczną, na potrzeby której zakupiono zestaw materiałów dydaktycznych oraz pomieszczenie do zajęć praktycznych, w którym uczniowie zaznajamiają się z konkretnymi pracami budowlanymi: murowanie tynkowanie, układanie płytek, itp.

Wartość dofinansowania została obliczona na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia projektu.