Polska pomoc

 

Instalacja i uruchomienie systemu konferencji w edukacyjno-szkoleniowym Centrum Polityki Młodzieżowej na rzecz podwyższenia ukraińskich standardów w sferze ochrony praw dziecka i polityki młodzieżowej do poziomu UE

Krytyczna sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi i polityki młodzieżowej utrzymująca się na Ukrainie rodzi szereg wyzwań. Są one podejmowane przez podmioty takie, jak Niemiecko - Polsko - Ukraińskie Stowarzyszenie, promuje prywatną inicjatywę i wysokie standardy w realizacji usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podejście Stowarzyszenia oparte jest na doświadczeniu zdobytym w Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce i Niemczech. Instytucja zdiagnozowała potrzebę stworzenia na Ukrainie platformy wymiany wiedzy, umiejętności i informacji poprzez doposażenie Centrum Polityki Młodzieżowej w niezbędny sprzęt komunikacyjno-techniczny.

Instalacja i uruchomienie systemu konferencji w edukacyjno-szkoleniowym Centrum Polityki Młodzieżowej na rzecz podwyższenia ukraińskich standardów w sferze ochrony praw dziecka i polityki młodzieżowej do poziomu UE

Celem ogólnym projektu jest wsparcie polityki młodzieżowej na Ukrainie poprzez doposażenie Europejsko - Ukraińskiego Centrum Polityki Młodzieżowej tworzonego przez Niemiecko - Polsko - Ukraińskie Stowarzyszenie na Ukrainie w różnego rodzaju sprzęt techniczny, zapewniający wizualizację, akustykę oraz usługi konferencyjno-tłumaczeniowe. Po zainstalowaniu sprzętu, Centrum będzie mogło prowadzić warsztaty, seminaria i konferencje dla uczestników z trzech współpracujących krajów. Ponadto, projekt zakłada organizację czterech warsztatów w celu zdefiniowanie kluczowych problemów ukraińskiej polityki młodzieżowej, wymagających natychmiastowego rozwiązania. 

Instalacja i uruchomienie systemu konferencji w edukacyjno-szkoleniowym Centrum Polityki Młodzieżowej na rzecz podwyższenia ukraińskich standardów w sferze ochrony praw dziecka i polityki młodzieżowej do poziomu UE

W okresie sierpień-grudzień 2015 r. zrealizowano zasadniczy cel projektu, polegający na zakupie i instalacji sprzętu wizualizacyjnego, elementów systemu akustycznego oraz sprzętu umożliwiającego realizację usług konferencyjno-tłumaczeniowych. Zgodnie z założeniami zakupiono procesor, rozdzielacze, wzmacniacze, odbiorniki, rzutniki, ekrany, głośniki, miksery dźwięku, wzmacniacze, mikrofony. W związku z opóźnieniem, spowodowanym trudnościami natury formalnej (kwestia uznania sprzętu transportowanego na Ukrainę za pomoc humanitarną), instalacji wyposażenia dokonano po zakładanym terminie zakończenia projektu – w grudniu 2015 r, a termin realizacji warsztatów przeniesiono na pierwsza połowę roku 2016.