Polska pomoc

Inicjatywa w sprawie dobrowolnej rezygnacji ze zwolnień podatkowych w ramach pomocy Government to Government Aid

Polska (MSZ) wspólnie z Danią, Holandią, Niemcami i Szwecją podpisała w dniu 11 marca 2015 r. list do Wysokiej Przedstawiciel F. Mogherini i Komisarza N. Mimicy ws. rezygnacji ze zwolnień podatkowych (ang. abolishing tax exemptions).

Inicjatywa, która ma być umożliwić praktyczne wdrażanie zasady mobilizacji środków krajowych zyskała zainteresowanie ze strony OECD – przewodniczący DAC Eric Solheim zasygnalizował wprowadzenie kwestii opodatkowania pomocy przekazywanej w projektach administracja dla administracji do dyskusji na forum DAC.

w górę

Tagi