Polska pomoc

Informacje podsumowujące konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej 2006

MSZ pierwszy raz zorganizował konkurs na tak wielką skalę. Ministerstwo miało jedynie 1 miesiąc na sprawdzenie wszystkich projektów. Biorąc pod uwagę, że każdy projekt był czytany przez dwóch niezależnych ekspertów, a następnie omawiany na forum komisji terytorialnej, proces oceny wniosków przebiegł bardzo sprawnie. W pracach komisji konkursowej uczestniczył niezależny obserwator z sektora organizacji pozarządowych w celu zapewnienia przejrzystości procedur wyboru projektów w ramach konkursów pomocowych. Niezależny obserwator był wskazany przez Radę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającą przy Ministrze SZ.

Z dużym rozczarowaniem odnotowaliśmy fakt, że dużo projektów było bardzo schematycznych (szkolenie - seminarium - konferencja - publikacja projektu). Zdarzały się projekty, w których było widoczne, że pomysł powstał w Polsce bez udziału partnera lokalnego, a znajomość realiów danego kraju są bardzo niskie i projekty takie były w efekcie nietrafione. Mamy jednak świadomość, że obecne uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe są trudne. W odróżnieniu od wielu innych organizacji przeznaczających dotacje w drodze konkursowej, MSZ nie wymagał obowiązkowego wkładu własnego, co powinno w założeni ułatwić możliwość w działaniach pomocowych małych lub lokalnych organizacji pozarządowych.

Statystyka - kraje w kolejności dostępnej kwoty - 2006

Charakterystyka projektów - 2006

Charakterystyka projektów według kraju partnerskiego - 2006

w górę

Tagi