Polska pomoc

Informacje o finansowaniu - wersje językowe

Zgodnie z Wytycznymi użycia znaku graficznego oraz informowania o finansowaniu obowiązek podawania informacji o źródle finansowania projektów mają wszystkie podmioty, które otrzymały środki finansowe na realizację projektów i innych przedsięwzięć z zakresu pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, edukacji globalnej lub wolontariatu.

Informacja ta powinna zawierać co najmniej następującą treść:

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenia tej informacji na języki najczęściej wykorzystywane w projektach polskiej współpracy rozwojowej.

JęzykTreść tłumaczenia
angielski Project co-financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
rosyjski Проект cофинансирован Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках программы польского сотрудничества в целях развития
ukraiński Проект фінансується програмою польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща


W publikacjach i innych tekstach zwartych drukowanych lub elektronicznych informację o źródle finansowania należy uzupełnić dopiskiem:

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenia tej informacji na języki najczęściej wykorzystywane w projektach polskiej współpracy rozwojowej.

JęzykTreść tłumaczenia
angielski The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
rosyjski Данная публикация представляет исключительно мнение автора и может не совпадать с официальной позицией Министерства иностранных дел Республики Польша
ukraiński Публікація висловлює виключно думку автора та не може сприйматися, як офіційне становище Міністерства закордонних справ Республіки Польща
w górę

Tagi