Polska pomoc

Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych w roku 2006

W związku z ogólnym wzrostem nakładów na pomoc zagraniczną w roku 2006 (85 mln PLN w 2006 r.; 18 mln PLN w 2005 r.), nastąpił również wzrost środków przewidzianych dla organizacji pozarządowych. W tym roku tylko w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej rozdysponowano 21 milionów złotych. Dodając do tego działania prowadzone przez polskie organizacje pozarządowe w ramach współpracy polsko-kanadyjskiej, konkursy dotyczące wsparcia niezależnej informacji oraz inicjatyw medialnych na Białorusi oraz konkursy dot. edukacji rozwojowej i Milenijnych Celów Rozwoju, środki które są w roku bieżącym w dyspozycji organizacji pozarządowych to blisko 30 mln złotych.

W roku 2005 wartość projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe osiągnęła około 10,6 mln PLN.

W roku 2006, w odróżnieniu od lat ubiegłych, konkurs dla organizacji pozarządowych obejmował większy obszar tematyczny i geograficzny. Było to możliwe dzięki poszerzeniu zakresu konkursu o wsparcie dla demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co dało Ministerstwu możliwość wsparcia finansowego dla projektów wykraczających swoją tematyką bądź sposobem realizacji poza pojęcie Oficjalnej Pomocy Rozwojowej.

W ramach realizowania programu pomocy zagranicznej na rok 2006, MSZ ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Oferty, których oczekiwało ministerstwo miały obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej, skierowane do konkretnych środowisk w następujących państwach:

Afganistan, Angola, Autonomia Palestyńska, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina;
Federacja Rosyjska;
Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan;
Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.

Na poszczególne kraje były przygotowane odrębne regulaminy, które wskazywały tematy wsparcia/współpracy.

Na konkurs wpłynęło w terminie 213 projektów na łączną kwotę wynoszącą prawie 45 mln PLN. Jeden projekt wpłynął po terminie.Biorąc pod uwagę, że organizacje pozarządowe będą miały tylko 4 miesiące na realizację projektów, można uznać, że zainteresowanie organizacji pozarządowych było duże, zwłaszcza działaniami na rzecz Ukrainy. Na Ukrainę wpłynęły 83 projekty, co stanowi ok. 40% wniosków. Biorąc pod uwagę alokowaną kwotę, relatywnie duże zainteresowanie było pomocą dla Autonomii Palestyńskiej i Afganistanu. Małe zainteresowanie - co nie jest szczególnie zaskakujące biorąc pod uwagę sytuację na miejscu - było projektami pomocowymi dla Iraku.

Łącznie zaakceptowano do finansowania 113 projektów.

w górę

Tagi