Polska pomoc

Inauguracja szkoleń w Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w 2013 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontynuuje w 2013 r. realizację szkoleń w ramach programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW).

W roku bieżącym w ramach Akademii Administracji Publicznej PW zorganizowane zostaną po raz pierwszy szkolenia sprofilowane tematycznie na rzecz Gruzji i Mołdawii. Dla 24 przedstawicieli administracji gruzińskiej przygotowano moduł dot. reformy samorządowej. Uczestnicy szkolenia oprócz warsztatów i wykładów będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami samorządności w Polsce w trakcie wizyt m. in. w Urzędzie m. st. Warszawy oraz Urzędzie Gminy Józefów. Szkolenie jest częścią działań realizowanych z udziałem polskich ekspertów, przygotowujących założenia reformy samorządowej w Gruzji.

Drugim modułem sprofilowanym jest szkolenie przygotowane dla 16 urzędników mołdawskich z zakresu negocjacji unijnych. W ramach tego szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach dot. skutecznych negocjacji. W trakcie warsztatów i wykładów polscy eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami z przebiegu negocjacji unijnych przed przystąpieniem Polski do UE.

Kolejne szkolenie z zakresu służby cywilnej adresowane jest do 30 przedstawicieli organów administracji państwowej krajów Partnerstwa Wschodniego.

Powołanie Akademii, finansowanej ze środków polskiej pomocy rozwojowej, zostało ogłoszone przez Premiera Donalda Tuska podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie (29-30 września 2011 r.). Fakt ten został również odnotowany w deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu.

w górę

Tagi