Polska pomoc

III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej odbyło się w sobotę, 19 września 2009, w godz. 11.00-18.00, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.19 WRZEŚNIA 2009 r. (SOBOTA)
godz. 11.00-18.00

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE
ul. Dobra 56/66

Mapka dojazdu do BUW

 Wstęp wolny!

     Impreza ma charakter ściśle edukacyjny, ma pomóc zrozumieć, jakie czynniki kształtują międzynarodowy rozwój, a także ukazać wzajemne zależności,
jakie wiążą mieszkańców rozwiniętych krajów świata
z mieszkańcami krajów rozwijających się.

PROGRAM FORUM

  I. CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

Prezentacja publikacji DWR MSZ „Polska współpraca na rzecz rozwoju.
Raport roczny 2008"
13.00-13.30 Konferencja prasowa Ministra Spraw Zagranicznych

Debaty o pomocy rozwojowej
Przygotowanie i prowadzenie: Global Development Research Group

12.00-13.00 Afganistan - realia i efekty pomocy rozwojowej
                   Paneliści: Radosław Sikorski, Torbjörn Pettersson, Benjamin de Carvalho
                   Moderator: Maciej Kuźmicz
                   *debata w jęz. angielskim (tłumaczenie symultaniczne)


13.30-14.30 Polska Prezydencja 2011 - wyzwania w obszarze współpracy rozwojowej
                   Paneliści: Piotr Serafin, Filip Kaczmarek, Paweł Bagiński
                   Moderator: Katarzyna Czaplicka

15.00-16.00 Wskazówki dla polskiej współpracy rozwojowej w oparciu o doświadczenia
                    Holandii i Norwegii
                    Paneliści: Louk de la Rive Box, Steinar Bryn, Marek Ziółkowski
                    Moderator: Jan Szczyciński
                    *debata w jęz. angielskim (tłumaczenie symultaniczne)

II. CZĘŚĆ EDUKACYJNA

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży
Przygotowanie i prowadzenie: organizacje pozarządowe

11.00-12.00  Ja i Milenijne Cele Rozwoju - PSPiA KLANZA
12.15-13.15  Sytuacja podbramkowa - Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU
13.30-14.30  Zamieszkaj w bananowej osadzie - Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych
                     „Mikuszewo"
14.45-15.45  Szkoła - a po co? - Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
16.00-17.00  Wybieraj rozwój codziennie - Grupa eFTe

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
Przygotowanie i prowadzenie: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
11.00-17.00  Zabawa w architekta - budujemy szkołę dla dzieci z Mali

Wystawa fotografii i gra edukacyjna dla dzieci
Przygotowanie i prowadzenie: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
11.00-17.00  Pokaż mi swój świat, pokaż mi swoją szkołę

Afryka - gra planszowa o powierzchni 40m²
Przygotowanie i prowadzenie: studenci Letniej Szkoły Globalnego Rozwoju
14.00-15.00 Wybierz się w fascynującą podróż po kontynencie afrykańskim i dowiedz się ciekawostek o ludziach tam żyjących

III. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Stoisko informacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych
11.00-18.00  Zapytaj pracowników Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ o to, jak Polska pomaga światu

Wystawa fotografii „Polska pomoc dla świata"
Zdjęcia z projektów realizowanych w ramach programu polska pomoc

Kino - przegląd filmów o krajach rozwijających się
11.00 Biały żagiel nad Prypecią, reż. Uładzimir Kołas, Białoruś 2009, 53 min.
12.00 Święta woda, reż. Lotta Ekelund, Szwecja 2007, 30 min.
12.30 Hair India, reż. Raffaele Brunetti, Marco Leopardi, Włochy 2008, 75 min.
14.00 W imię honoru, reż. Alex Gabbay, Wielka Brytania 2000, 24 min.
14.30 Most nad Wadi, reż. Tomer Heymann, Barak Heymann, Izrael 2006, 55 min.
15.30 Nocni lokatorzy*, reż. Licínio de Azevedo, Mozambik 2007, 53 min.
          *pokaz dla widzów pełnoletnich

Kącik spotkań
14.00-15.00   Prezentacja raportu „Monitoring Polskiej Pomocy 2008", Prowadzenie: Grupa Zagranica
15.00-16.00   Jak zostać wolontariuszem? - spotkanie z wolontariuszami polskiej pomocy

Projekt: media a globalny rozwój
Organizacja i prowadzenie: Global Development Research Group
do 12.15       Warsztaty dla dziennikarzy biorących udział w projekcie „Globalny rozwój
                      w mediach" 
                      Prowadzenie: Simon Derry, BBC
15.00-16.30   Debata z organizacjami pozarządowymi: Potrzeby mediów, potrzeby NGOs:
                       jak skutecznie mówić o pomocy rozwojowej *wstęp wolny
16.30-17.30   Spotkanie dla dziennikarzy biorących udział w projekcie "Globalny rozwój w
                      mediach" - wyjazdy studyjne

Wystawa fotografii „Kawangware, Uuni, Kibera- zdjęcia z projektów pomocowych w Kenii w latach 2008-2009"
Autor: Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia

Produkty Sprawiedliwego Handlu
10.30-18.00  Kącik Fair Trade

Kuchnie etniczne
12.00-15.00  Kuchnia gruzińska
15.00-18.00  Kuchnia meksykańska

Koncert zespołu „Indialucía"
17.00-18.00 Tam gdzie Wschód spotkał Zachód - projekt muzyczny łączący muzykę indyjską oraz flamenco


BANER INFORMACYJNY DO POBRANIA
 
Proponowane rozmiary i rozszerzenia:

Baner 360x199 rozszerzenie .jpg
Baner 200x111 rozszerzenie .jpg
Baner 360x199 rozszerzenie .swf
Baner 200x112 rozszerzenie .swf

Partner główny

 Współpraca

Partnerzy

Partner artystyczny

Opieka medialna

 

w górę

Tagi